Νόμος 4685/20 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Αποζημίωση Κλιμακίων Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6Α του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015),όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6Α) Για τους ελέγχους του άρθρου 3 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α/2005) καταβάλλεται ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Έως την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6Α του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015, η ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση των μελών ΚΕΔΑΚ διέπεται από τις διατάξεις της υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΕΔΑΚ/523/12/2018 (ΦΕΚ 8/ΥΟΔΔ/2018) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Καθορισμός αμοιβής των μελών που συγκροτούν τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι)ε) ως εξής:

 

{ι)ε) Η ελεγκτική αποζημίωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 70 του νόμου 4647/2019.}

 

4.Στο άρθρο 70 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Για την καταβολή της ελεγκτικής αποζημίωσης των παραγράφων 1 και 2, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του οικείου Προϊστάμενου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των δικαιούχων, σημειώνεται ποιοι από αυτούς είχαν την ιδιότητα της παραγράφου 2 και καταγράφεται το σύνολο των ημερών ελέγχου που πραγματοποίησε ο καθένας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.