Νόμος 4685/20 - Άρθρο 120

Άρθρο 120: Τροποποίηση του άρθρου 36 του νόμου 4067/2012


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 36 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Από 01-01-2020, στις κατηγορίες Καταναλωτών Βιομηχανικής Χρήσης ΜΤ του πίνακα 1)α του παρόντος άρθρου υπάγονται οι επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και παροχής υπηρεσιών λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής προς τρίτους, καθώς και οι επιχειρήσεις που παρέχουν εν γένει υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ή/ και καταχώρισης/φιλοξενίας δεδομένων ή/και συναφείς υπηρεσίες πληροφορίας, και οι οποίες έχουν ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 5 GWh. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης των 2 ετών που προηγούνται του έτους τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.