Νόμος 4685/20 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνονται κατά 4 μήνες:

 

α) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης οι οποίες λήγουν από την 01-01-2021 μέχρι και την 31-12-2021.

 

β) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που έχουν επιλεγεί κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), όπως ισχύει, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 01-01-2021 μέχρι και την 31-12-2021.

 

γ) Η ημερομηνία εφαρμογής (01-01-2022) των Τιμών Αναφοράς που ορίζονται με την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123422/4289/2020 απόφαση (ΦΕΚ 220/Β/2020) και η ημερομηνία εφαρμογής (01-01-2022) των Τιμών Αναφοράς που ορίζονται με την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/2020 απόφαση (ΦΕΚ 1045/Β/2020).

 

δ) Η ημερομηνία εφαρμογής των νέων Τιμών Αναφοράς για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των κατηγοριών 29Α, 29Β, 29Γ, 30Α, 30Β, 30Γ του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), οι οποίες υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη αναλόγως με την κατηγορία που ανήκουν, και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των Τιμών Αναφοράς για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αυτών των κατηγοριών που ορίζονται με την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/2020 απόφαση (ΦΕΚ 1045/Β/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.