Νόμος 4688/20 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο στοιχείο Α' του άρθρου 32 του νόμου 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/2016) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Επιπλέον ποσό μέχρι 3.375.000 € διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ' αριθμόν 6 και 7.

 

Λόγω επιτακτικών επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 θα παραδοθεί από την ανάδοχο εταιρεία στο Πολεμικό Ναυτικό έως την 01-06-2020, με το σύνολο των υλικών/συσκευών/συστημάτων του και θα παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση που θα είναι την ημέρα της παράδοσης.

 

Σε περίπτωση μη παράδοσης του ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 από την ανάδοχο εταιρεία μέχρι την ως άνω προθεσμία, το Πολεμικό Ναυτικό θα παραλάβει άμεσα το ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6, στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος με την τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό. Σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6, έστω και μόνο από το ΠΝ, προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ' αριθμόν 7, θα συνεχιστεί το ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί το συντομότερο στο Πολεμικό Ναυτικό για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την 01-04-2020, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30-06-2020. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται έως την 30-06-2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018), το άρθρο 23 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) και το άρθρο 216 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.