Νόμος 4688/20 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η χωρίς αντάλλαγμα πόντιση σε θαλάσσιους χώρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153/Α/2003) και, αφού προηγηθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) πλοίων, παραδοσιακών πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών ή έργων τέχνης για τον εμπλουτισμό της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή/και την εν γένει βελτίωση της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου με τη διαμόρφωση καταδυτικών αξιοθέατων. Οι ελεύθερες ή αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής και η επιφανειακή παρατήρηση του βυθού στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα είναι ελεύθερες για όλους και δεν επιτρέπεται να εισπράττεται αντάλλαγμα για την είσοδο και χρήση του θαλάσσιου χώρου, όπου ευρίσκονται.

 

2. Η ιδιοκτησία στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα παραμένει στον πριν την πόντιση ιδιοκτήτη τους ή τον τυχόν διάδοχο αυτού, ο οποίος δικαιούται να τα ανασύρει και αποκομίσει οποτεδήποτε με υποχρέωση να αποκαταστήσει άμεσα πλήρως το υποθαλάσσιο περιβάλλον στην πρότερη κατάσταση.

 

3. Με άδεια της λιμενικής αρχής, κατόπιν υποβολής μελέτης αγκύρωσης και τοπογραφικού διαγράμματος κατά του συστήματος συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987, επιτρέπεται η εποχιακή πρόσδεση πλησίον ελεύθερων τεχνητών υποβρυχίων αξιοθέατων κοινόχρηστων ναυδέτων για χρήση από τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τις καταδύσεις, ώστε να αποφεύγεται η αγκυροβολία, υπό τον όρο να μην επέρχεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή κίνδυνος αλλοίωσης στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα.

 

Η μόνιμη τοποθέτηση ναυδέτων είναι δυνατή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001). Τα ναύδετα φέρουν την κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της υδρογραφικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας φάρων.

 

4. Κατά τη διενέργεια καταδύσεων στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση 100 m από την επιφανειακή σήμανση των καταδύσεων. Σε ελεύθερα τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα, όπου υπάρχουν ποντισμένα ναύδετα σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαγορεύεται η αγκυροβολία οποιουδήποτε σκάφους σε απόσταση 100 m από αυτά.

 

5. Σε ακτίνα 50 μέτρων από την περίμετρο των ελεύθερων τεχνητών υποβρύχιων αξιοθέατων απαγορεύεται κάθε μορφή αλιείας.

 

6. Η δημιουργία Ελεύθερων Τεχνητών Υποβρύχιων Αξιοθέατων απαγορεύεται σε ακτίνα 1.000 m από τα όρια χωροθέτησης καταδυτικού πάρκου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.