Νόμος 666/77 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Μεταβίβαση γεωργικών κλήρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάταξις της περίπτωσης Α)β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 431/1968 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Κειμένων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων ή χωρίων υπό την προϋπόθεση, ότι, τόσον τα μεταβιβαζόμενα όσον και τα τεμάχια κλήρων που απομένουν, πληρούν τα, κατά τις οικείας πολεοδομικές διατάξεις, ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων.

 

Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής χορηγείται βεβαίωση του αρμόδιου πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

Ομοίως επί κλήρων επί των οποίων αποσκοπείται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, μετά προηγούμενη έγγραφον γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί του σκόπιμου της δημιουργίας των. Η ως άνω βεβαίωσις και γνώμη αποτελούν προαπαιτούμενα στοιχεία δια την κατάρτιση του συμβολαίου μεταβιβάσεως μνημονεύονται δε και επισυνάπτονται εις αυτόν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο εδάφιο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.