Νόμος 947/79 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Βασικές έννοιες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ενεργός πολεοδομία είναι η, επί τη βάσει πλήρους πολεοδομικού σχεδιασμού και δια της επεμβάσεως του κράτους, ή του υπό τούτου εξουσιοδοτουμένου φορέως, αναμόρφωσις υφισταμένων ή δημιουργία νέων πολεοδομικών συγκροτημάτων, εξυπηρετούντων λειτουργικά τις ανάγκες της οργανωμένης κοινωνικής διαβιώσεως ή απασχολήσεως των κατοίκων και ανταποκρινομένων εις τα φυσικά, οικονομικά και αισθητικά δεδομένα της περιοχής.

 

2. Η περιοχή η οποία αφιερώνεται προς αναμόρφωση ή ανάπτυξη αυτής δια των ως άνω τρόπων και μέσων καλείται ζώνη ενεργού πολεοδομίας.

 

3. Η ζώνη ενεργού πολεοδομίας καθορίζεται δια του άρθρου 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος, δύναται δε να καταλαμβάνει το σύνολον ή ορισμένον τμήμα ή τμήματα της οικιστικής περιοχής. Εφ' όσον η ζώνη ενεργού πολεοδομίας αποτελεί τμήμα της περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται ως οικιστική, δια του ως άνω διατάγματος καθορίζονται και τα ειδικότερα όρια ταύτης.

 

4. Η προς τον ως άνω σκοπόν και επί τη βάσει εγκεκριμένης μελέτης διαμορφώσεως του χώρου, η εκτέλεσις των βασικών έργων υποδομής και η εν γένει οργανωμένη δόμησις εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας μέχρι της πλήρους αναπτύξεως ή αναμορφώσεως και της λειτουργικής ενεργοποιήσεως αυτής, συνιστά έργον δημοσίας ωφελείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.