Νόμος 947/79 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Αναστολή οικοδομικών εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άμα τη δημοσιεύσει του κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος του προβλέποντος ζώνη ενεργού πολεοδομίας αναστέλλεται αυτοδικαίως ή χορήγηση αδειών οικοδομής επί των εντός της ζώνης ταύτης περιλαμβανομένων ακινήτων μέχρι της εκδόσεως του κατά το άρθρο 32 παράγραφος 2 προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Ο χρόνος ούτος δεν δύναται να είναι μείζων της διετίας, δύναται όμως να παραταθεί δι' εξαιρετικούς λόγους επί εν εισέτι έτος δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων.

 

2. Με την άπρακτη παρέλευση των παραπάνω προθεσμιών αίρεται αυτοδικαίως ο χαρακτηρισμός της όλης εκτάσεως ως ζώνης ενεργού πολεοδομίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.