Νόμος 947/79 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άμα τη δημοσιεύσει εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγματος μετά του συνοδεύοντος την μελέτη πολεοδομικού σχεδίου, το Δημόσιον ή ο κατά το άρθρο 43 ανάδοχος φορεύς προβαίνει αμελλητί εις την εφαρμογήν της πολεοδομικής μελέτης, συμφώνως προς τα εν τη συμβάσει αναθέσεως των έργων διαλαμβανόμενα, επιτρεπομένης της αμέσου καταλήψεως των συμμετεχουσών εις τον αναδασμό ιδιοκτησιών. Εν περιπτώσει αρνήσεως του νομέως ή κατόχου όπως παραδώσει εις τον φορέα ακίνητο μετέχων του αναδασμού εντός προθεσμίας ενός μηνός από της εις αυτόν σχετικής εγγράφου προσκλήσεως, διατάσσεται η αποβολή αυτού δι' αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου εκδιδομένης τη αιτήσει του Δημοσίου ή του αναδόχου φορέως κατά την διαδικασίαν περί ασφαλιστικών μέτρων.

 

2. Πάσα διαφορά μεταξύ του Δημοσίου ή του δημοσίου οργανισμού ή δημοσίας επιχειρήσεως πολεοδομίας και στεγάσεως ή του αναγκαστικού συνεταιρισμού και του αναδόχου φορέως περί το κύρος, την ερμηνεία και εφαρμογήν όρων της συμβάσεως ή περί την εκτέλεσιν των έργων δύναται να επιλύεται δια διαιτησίας κατά τα υπό της συμβάσεως ειδικότερα οριζόμενα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.