Νόμος 973/79 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάσα γενική ή ειδική διάταξις, αντικειμένη εις τον παρόντα νόμον, δεν ισχύει επί των υπ' αυτού ρυθμιζόμενων και αφορώντων εις την εκτέλεσιν του έργου της Εταιρίας θεμάτων. Ειδικές διατάξεις νόμων, που προβλέπουν την παραχώρηση των κατεχομένων δημοσίων κτημάτων και των ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων απ' ευθείας εις τους κατέχοντας ταύτα, διατηρούνται εν ισχύ.

 

2. Διαδικασίες εκποιήσεως που έχουν αρχίσει, εκμισθώσεως και καθ' οιονδήποτε τρόπον παραχωρήσεως ακίνητο του Δημοσίου, εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα και που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζονται, βάσει της κατά τον χρόνον τούτον ισχυούσης Νομοθεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.