Νόμος 973/79 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Επίδοση κανονισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διαδικασίες, αίτινες αφορούν:

 

α) εις την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση και παραχώρηση εν γένει ακινήτων του Δημοσίου,

β) εις την αγορά ακινήτων δια λογαριασμό του Δημοσίου,

γ) εις την κατάρτιση των προγραμμάτων ανεγέρσεως δημοσίων κτιρίων και την ανάθεση εκπονήσεως των μελετών και εκτελέσεως των έργων,

δ) εις την χρηματοδότηση εκτελέσεως προγράμματος ανεγέρσεως κτιρίων και προγραμμάτων εν γένει του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, και

ε) εις τον έλεγχο διαχειρίσεως και την έγκριση της ετησίας εκθέσεως πεπραγμένων επί της διαχειρίσεως, ορίζονται δια Κανονισμών.

 

2. Δια Κανονισμών ορίζονται ωσαύτως:

 

α) τα των συνεδριάσεων, της απαρτίας, της λήψεως αποφάσεως, ως και τα της λειτουργίας εν γένει τον Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και

 

β) τα της εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Εταιρίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 της υπ' αριθμόν 1130279/1534/Α0006/1996 απόφασης (ΦΕΚ 1108/Β/1996).

 

3. Οι υπό του άρθρου τούτου οριζόμενοι Κανονισμοί εκδίδονται, με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.