Νόμος 973/79 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνονται αφ' ης έληξαν και επί εν έτος από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 263/1968 ως τούτο αντικαταστάθηκε υπό του άρθρου 1 του νόμου 719/1977 περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών της περί δημοσίων κτημάτων νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων, της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του αυτού νόμου 719/1977.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.