Νόμος 973/79 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σεισμόπληκτοι της περιοχής του Νομού Μαγνησίας, προς ους παραχωρήθηκαν δι' επαγγελματική εγκατάσταση, βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 3286/1955, δημόσια κτήματα, κείμενα εις την θέσιν Μπουρμπουλήθρα -Πεδίον Άρεως Βόλου και των οποίων τα οικεία πωλητήρια ανεκλήθησαν λόγω μη εκπληρώσεως του σκοπού της παραχωρήσεως εξακολουθούν δε τα κτήματα ταύτα να ευρίσκονται εις την κυριότητα του Δημοσίου, δύνανται να εξαγοράσουν ταύτα υπό τον όρων όπως εντός τριετίας από της εκδόσεως του νέου πωλητηρίου, θέλουν εγκαταστήσει εν αυτούς βιομηχανία ή βιοτεχνία.

 

2. Η εκποίησις ενεργείται δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης εις τον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο εντός έξι (6) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος και αντί τιμήματος ίσου προς το εν δεύτερον (1/2) της κατά τον χρόνον εκποιήσεως αγοραίας αξίας του ακινήτου. Το τίμημα τούτο δύναται να καταβληθεί μέχρι έξι (6) εξαμηνιαίων δόσεων, εντόκως προς 7% ετησίως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.