Νόμος 973/79 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ακίνητα του Δημοσίου, κείμενα εντός της πόλεως της νήσου Κω, εις την περιοχήν Καζέρμα (Κτηματολόγιον Κω: ΚΜ 1239 οικοδομών πόλεως Κω, Τόμος 43, σελίδα 94) περιέρχονται εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών προκειμένου να εφαρμοσθεί υπ' αυτόν Ειδικό πρόγραμμα στεγαστικής αποκαταστάσεως των οικογενειών των εγκατεστημένων εις αυτήν κατά την 31-12-1980.

 

Η αποκατάστασις των οικογενειών τούτων θα πραγματοποιηθεί δια της παραχωρήσεως ετοίμων κατοικιών που Θα ανεγερθούν δι' εργολαβίας με μέριμνα των αρμοδίων Κρατικών Υπηρεσιών.

 

Εφ' όσον εις την ανωτέρω περιοχήν Καζέρμα προβλεφθεί από το Ειδικό πρόγραμμα ανέγερσις και καταστημάτων ταύτα δύνανται να εκποιηθούν δια δημοπρασίας το προϊόν της οποίας θα περιέρχεται εις τον Ειδικό λογαριασμό του άρθρου 7 του νόμου 973/1979.

 

Πάσα δαπάνη ανεγέρσεως των κτισμάτων και εκτελέσεως γενικώς του προγράμματος τούτου βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εγγραφόμενου Ειδικού προς τούτο έργου.

 

Εις τις δαπάνες αυτές δύναται να συμμετάσχει δια συνεισφοράς και ο Ειδικός λογαριασμός της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 973/1979 με ποσοστόν οριζόμενο δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

Οι όροι, προϋποθέσεις, τρόπος αναγνωρίσεως των δικαιούχων, η στεγαστική συνδρομή που θα παρασχεθεί, ο τρόπος χορηγήσεως αυτής, το ποσόν χρεώσεως των δικαιούχων, ο τρόπος εισπράξεως αυτού ο τρόπος και οι δαπάνες προσωρινής στεγάσεως των δικαιούχων, τα κτίσματα που θα ανεγερθούν, ο τρόπος ανεγέρσεως των και γενικώς η αντιμετώπισις παντός θέματος που ήθελε ανακύψει κατά την εφαρμογήν του ειδικού τούτου προγράμματος καθορισθήσεται ελευθέρως δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1160/1981 (ΦΕΚ 147/Α/1981).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.