Νόμος 973/79 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κατάθεση προϊόντος διαθέσεως - Ανάληψη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προϊόν εκ της εκποιήσεως, εκμισθώσεως και διαχειρίσεως εν γένει των ακινήτων του Δημοσίου, κατατίθεται αμελλητί εις ασφαλή Τράπεζαν και αναλαμβάνεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προς εκπλήρωση των σκοπών αυτής ή επενδύεται εις ασφαλές και αποδοτικούς τίτλους.

 

2. Κατ' εξαίρεση, το προϊόν εκ της εκποιήσεως και διαχειρίσεως εν γένει ακινήτων του Δημοσίου κειμένων στα Δωδεκάνησα κατατίθεται εις ειδικό λογαριασμό παρά την Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθεται δι' εκτέλεσιν έργων σε Δωδεκάνησα. Το πρόγραμμα των εκτελεστέων κοινωφελών έργων προτείνει, προ του τέλους εκάστου έτους, Γνωμοδοτική Επιτροπή, εδρεύουσα εις Δωδεκάνησα, προεδρευομένη υπό του Νομάρχου και έχουσα ως μέλη εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων. Τα της επακριβούς συνθέσεως της επιτροπής θα καθοριστούν δι' αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθεί μία φορά μετά την ψήφιση του παρόντος νόμου.

 

3. Εις ειδικό λογαριασμό παρά την Τράπεζα της Ελλάδος κατατίθεται και το προϊόν εκ της εκποιήσεως και διαχειρίσεως εν γένει της ανταλλαξίμου περιουσίας και διατίθεται αποκλειστικώς δια την αποκατάστασιν των αστών προσφύγων των προερχομένων εξ ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών πληθυσμών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.