Νόμος 973/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Η Εταιρία Εντολοδόχος και Πληρεξούσιος του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος η Εταιρία έχει την εντολήν και πληρεξουσιότητα δια την επιχείρησιν δικαιοπραξιών αναφερομένων εις τα κατά το άρθρο 2 του παρόντος ακίνητα. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών τούτων επέρχονται επ' ονόματι και δια λογαριασμό τον Δημοσίου.

 

2. Η Εταιρία έχει την υποχρέωσιν να διοικεί και να διαχειρίζεται τα ακίνητα επιμελώς, συμφώνως προς τους κανόνας της τακτικής εκμεταλλεύσεως. Η Διοίκησις της Εταιρίας ευθύνεται εις αποζημίωση του Δημοσίου δια πάσαν ζημίαν, ην τυχόν θα υποστεί τούτο, λόγω πταίσματος των μελών αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.