Νόμος 999/79 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος νόμου δύναται δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων να εφαρμόζονται και εις ετέρας περιοχές καθοριζόμενες δια των διαταγμάτων τούτων δια τα έργα των αντιστοίχων φορέων.

 

Δια των αυτών διαταγμάτων καθορίζεται δι' εκάστην συγκεκριμένη περιοχήν εις ην επεκτείνονται οι διατάξεις του παρόντος, η σύνθεσις, η έδρα και τα της λειτουργίας της κατά άρθρο 3 Συντονιστικής Επιτροπής και πάσα συναφής λεπτομέρεια.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και δια την περιοχήν της Μείζονος Θεσσαλονίκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 57 του νόμου 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.