Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η καταβλητέα δια την απαλλοτρίωση των περί ων το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφια α' και β' χώρων αποζημίωση, υπολογίζεται για μεν τα γήπεδα βάσει της κατά την τελευταία προς της απαλλοτριώσεως των διετία μέσης αξίας αυτών, δια δε τις οικοδομές βάσει της κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης αξίας τούτων ως κτιρίων λογιζομένων, λαμβανομένης πάντως υπόψη της παλαιότητας αυτών.

 

Πάντως η αξία των απαλλοτριούμενων οικοπέδων δια την πληρωμή της αποζημιώσεως υπολογίζεται εις μεταλλικές δραχμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου μόνου του από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 406/Α/1925) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του από 08-08-1926 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 277/Α/1926).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 (ΦΕΚ 274/Α/1931).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.