Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 126

Άρθρο 126: Αρμοδία Αρχή δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμοδία Αρχή δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού είναι η κατά τόπον αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

Δι' αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Δημοσίων Έργων καθορίζεται το περιεχόμενον της αδείας ειδικώς δια τις περιπτώσεις στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων εις τις εκτός σχεδίου πόλεων περιοχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

2. Επί πάσης αμφισβητήσεως περί της υπαγωγής η μη κτιρίου ή εγκαταστάσεως ή οικοπέδου ή τμήματος οικισμού εις τους όρους του παρόντος ή των τυχόν ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και κανονισμών ή περί της εφαρμογής των διατάξεων τούτων εν γένει, αποφαίνεται οριστικώς καθ' άπασαν γενικώς την Χώραν ο Υπουργός Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Οι Αστυνομικές Αρχές υποχρεούνται όπως:

 

α) ελέγχουν εάν ο εκτελών δομική εργασίαν έχει λάβει άδεια παρά της αρμοδίας Αρχής και επιβάλουν αναγκαστικώς εν ελλείψει αδείας την διακοπή των εργασιών, ειδοποιούν αμέσως την αρμόδια Αρχήν,

 

β) ελέγχουν σε γενικές γραμμές εάν η εκτελούμενη εργασία ανταποκρίνεται προς την στο κείμενο της αδείας περιγραφή αυτής, ειδοποιούν δε αμέσως την αρμοδία Αρχήν εν περιπτώσει αμφιβολιών,

 

γ) διακόπτουν αναγκαστικώς δομικές εργασίας κατόπιν ειδοποιήσεως της αρμοδίας Αρχής και

 

δ) συμπράττουν μετά των Πολεοδομικών Υπηρεσιών δια την κατεδάφιση των υπό των τελευταίων τούτων κριθών ως κατεδαφιστέων αυθαιρέτων κατασκευών. Οι ως άνω Πολεοδομικές Υπηρεσίες διαθέτουν την προς τούτο τεχνική επίβλεψη ως και τα απαραίτητα συνεργεία και μέσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.