Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 127

Άρθρο 127: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) Το από 09-08-1955 βασιλικό διάταγμα περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

β) Το προεδρικό διάταγμα της [ΠΔ] 09-05-1928 περί των ως τεμαχίων χαρακτηριζομένων τμημάτων οικοπέδου του αυτού ιδιοκτήτου.

 

γ) Το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 1 των άρθρων 43, 44, 45 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών ως ταύτα ενοποιήθηκαν και τροποποιήθηκαν δια του άρθρου 4 του από 27-02-1926 νομοθετικού διατάγματος περί τροποποιήσεως των περί σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης διατάξεων ως τούτο κυρώθηκε δια του από [Ν] 02-08-1927 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Α/1927), και επεκτάθηκε καθ' άπαν το Κράτος δια του από 18-03-1926 προεδρικού διατάγματος.

 

δ) Το από 18-03-1926 προεδρικό διάταγμα περί αυθαιρέτων κατασκευών και διώξεως των παραβατών κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών έργων.

 

ε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3275/1955 περί απαγορεύσεως επεκτάσεως σχεδίων ρυμοτομίας εις το Λεκανοπέδιο Αθηνών και περί όρων δομήσεως σε αυτό.

 

στ) Το από [ΒΔ] 26-03-1947 βασιλικό διάταγμα περί επιτρεπομένων παρεκκλίσεως από των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων.

 

ζ) Το άρθρον 6 του από [ΒΔ] 19-06-1948 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΠΔ] 14-05-1934 διατάγματος περί ύψους οικοδομών Αθηνών και Περιχώρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.