Προεδρικό διάταγμα 10/3/77

ΠΔ 10-03-1977: Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών τινών του Ανατολικού Πηλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-03-1977: Περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών τινών του Ανατολικού Πηλίου, (ΦΕΚ 94/Δ/1977), 01-04-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 10 (παράγραφος 2) αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 68 (παράγραφος 3), 70 (παράγραφος 1), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 80 (παράγραφοι 1 και 2) αυτού, του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδας και του Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων έγκρισης, επέκτασης ή τροποποίησης σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 57/Α/1968) και την σε εκτέλεση τούτου εκδοθείσα υπ' αριθμόν Ε23945/1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 121/Δ/1968) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 1137/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 140/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 10-03-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.