Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Κατάταξη Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε προσωρινές θέσεις, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε ομοιόβαθμες θέσεις κλάδων μονίμου προσωπικού των άρθρων 17 - 42 του παρόντος αντίστοιχης ειδικότητας,

 

Ειδικότερα:

 

α) οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ4 Γεωπόνων, ΠΕ4 Δασολόγων και ΠΕ4 Γεωλόγων κατατάσσονται στο κλάδο ΠΕ4 Γεωτεχνικών,

 

β) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ4 Βιολόγων και ΠΕ8 Εκπαιδευτικών κατατάσσονται στο κλάδο ΠΕ8 Ειδικοτήτων,

 

γ) οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ2 Δακτυλογράφων - Στενοδακτυλογράφων κατατάσσονται στο κλάδο ΔΕ2 Διοικητικών Γραμματέων,

 

δ) οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ3 Τεχνικών (ειδικότητας οδηγών) κατατάσσονται στο κλάδο ΔΕ7 Οδηγών Αυτοκινήτων,

 

ε) οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ1 Βοηθητικού Προσωπικού κατατάσσονται στο κλάδο ΥΕ1 Επιμελητών.

 

2. Το Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος κατατάσσεται αυτοδίκαια στις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45.

 

3. Η τοποθέτηση του προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.