Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Καθήκοντα Προϊσταμένων Διευθύνσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κάθε Προϊστάμενος Διεύθυνσης προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, το Γενικό Γραμματέα και το Γενικό Διευθυντή, της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί και είναι αρμόδιος για:

 

1. Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών ευθύνης του.

 

2. Την έκδοση εγγράφων, που αναφέρονται στην εφαρμογή διατάξεων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου, καθώς και για την παροχή οδηγιών, για την εφαρμογή της νομοθεσίας του αντικειμένου του, εκτός των θεμάτων, που σχετίζονται με τον τομέα της Κυβερνητικής Πολιτικής.

 

3. Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.