Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Καθήκοντα Προϊσταμένων Τμημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κάθε Προϊστάμενος Τμήματος προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, το Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί και είναι αρμόδιος για:

 

1. Την έκδοση των πράξεων και των εγγράφων, που εκδίδονται σε εκτέλεση υπουργικών αποφάσεων.

 

2. Την έκδοση των εγγράφων, που αναφέρονται σε τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα ή των εγγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή σε θέματα που έχει γνωμοδοτήσει συλλογικό όργανο, εκτός των περιπτώσεων εξουσιοδότησης άλλου οργάνου με την παρούσα απόφαση.

 

3. Τις απαντήσεις σε ερωτήματα Υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων για την εφαρμογή της νομοθεσίας του αντικειμένου του.

 

4. Τη χορήγηση αντιγράφων, καθώς και μελετών εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων.

 

5. Την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την κατανομή του αντικειμένου στο προσωπικό.

 

6. Την αίτηση ή παροχή πληροφοριών και στοιχείων υπηρεσιακής φύσης ή τη διαβίβαση εγγράφων.

 

7. Την υπόμνηση προπαρασκευαστικών ενεργειών για την επίλυση υποθέσεων που εκκρεμούν ή για την μελέτη υπηρεσιακών θεμάτων.

 

8. Τις απαντήσεις σε αιτήσεις ιδιωτών, επιτροπών ή νομικών προσώπων, χωρίς να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις για το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο, αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

9. Τις πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις, όπου προβλέπονται από τις διατάξεις, του αντικειμένου του Τμήματος.

 

10. Τις περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

11. Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.