Προεδρικό διάταγμα 110/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τμήματα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις πρωτεύουσες των νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου συνιστώνται Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

 

2. Τα Τμήματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και έχουν τοπική αρμοδιότητα τους Νομούς στους οποίους λειτουργούν, με εξαίρεση τα νησιά της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στα οποία λειτουργούν αντίστοιχα γραφεία.

 

3. Στα νησιά Κάρπαθος, Κως, Κάλυμνος, Νάξος, Θήρα, Μήλος, Λήμνος και Ικαρία συνιστώνται Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, τα οποία υπάγονται στα αντίστοιχα τμήματα του Νομού.

 

4. Τα Γραφεία έχουν τοπική αρμοδιότητα ως εξής:

 

α) Γραφείο Κάρπαθου, τα νησιά Κάρπαθος και Κάσος.

β) Γραφείο Καλύμνου, τα νησιά Κάλυμνος, Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αρκοί, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Ψέριμος και Τέλενδος.

γ) Γραφείο Κω, τα νησιά Κως και Νίσυρος.

δ) Γραφείο Νάξου, τα νησιά Νάξος, Ηράκλεια, Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Αμοργός, Πάρος και Αντίπαρος.

ε) Γραφείο Θήρας, τα νησιά Θήρα, Θηρασιά, Ανάφη, Ίος, Σίκινος και Φολέγανδρος.

στ) Γραφείο Μήλου, τα νησιά Μήλος, Κίμωλος, Σίφνος και Σέριφος.

ζ) Γραφείο Ικαρίας, τα νησιά Ικαρία και Φούρνοι.

η) Το Γραφείο Λήμνου, τα νησιά Λήμνος και Άγιος Ευστράτιος.

 

5. Τα Τμήματα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη προς την αρμόδια υπηρεσία Πολεοδομίας για κάθε θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου και ειδικότερα:

 

i) για την ανέγερση, μερική ή ολική κατεδάφιση, επισκευή, προσθήκη και κάθε είδους οικοδομική εργασία για κτίρια που βρίσκονται σε παραδοσιακούς, κηρυγμένους ή μη, οικισμούς ή για παραδοσιακά κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, έστω και εάν δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας.

 

ii) για όλες τις ανωτέρω εργασίες σε κτίριο που, κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αιγαίου, μπορεί να χαρακτηρισθεί διατηρητέο ή βρίσκεται σε άμεση σχέση με κτίριο που έχει κηρυχθεί διατηρητέο.

 

iii) για κτίρια που έχουν όψη σε αρχαιολογικούς χώρους σε μνημεία ή ανεγείρονται σε οικόπεδα που έχουν άμεση σχέση με διατηρητέο κτίσμα ή βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών.

 

iv) για κτίρια που έχουν όψη σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή βρίσκονται μέσα σε αυτές.

 

v) επί ενστάσεων κατά της κρίσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας επί των ανωτέρω θεμάτων, για τις οποίες αποφαίνεται η Εθνική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ή το Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο σε δεύτερο βαθμό ή για όσες περιπτώσεις παραπέμπονται προς την Εθνική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και αφορούν τα ανωτέρω θέματα.

 

β) εισηγούνται στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος - Υπουργείου Αιγαίου για θέματα της αρμοδιότητάς τους στην περιοχή ευθύνης τους.

 

γ) ελέγχουν και εποπτεύουν κατά τις φάσεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση, κ.λ.π.) την τήρηση των όρων της εκδοθείσας οικοδομικής αδείας για την πιστή εφαρμογή της μορφολογίας του κτιρίου σε οικισμούς, κηρυγμένους ή μη, παραδοσιακούς ή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους εντός της Περιφέρειας του Υπουργείου Αιγαίου και παραπέμπουν με αιτιολογημένη εισήγησή τους, τις διαπιστωμένες παραβάσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας.

 

δ) διατυπώνουν σύμφωνη γνώμη προς την Εθνική Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και προς τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών κάθε νομού για κάθε έργο υποδομής από δημόσιους, ιδιωτικούς ή άλλους φορείς και για κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων οδών, πλατειών, λιμένων, κρηπιδωμάτων, κ.λ.π. στους αναγνωρισμένους με σχετικά προεδρικά διατάγματα ως παραδοσιακούς οικισμούς ή σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, στα νησιά που υπάγονται στην περιφέρεια του Υπουργείου Αιγαίου, κατά τρόπον ώστε αυτό να εκτελείται χωρίς να αλλοιώνεται η υπάρχουσα αρχιτεκτονική και πολεοδομική μορφολογία του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου.

 

6. Τα Τμήματα και τα Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς είναι επίσης αρμόδια:

 

α) για τον έλεγχο και εποπτεία της τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης στις εντός ορίων παραδοσιακών οικισμών και οικιστικών συνόλων περιοχές.

 

β) για τον έλεγχο και εποπτεία της τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης στις εκτός σχεδίου πόλεως χαρακτηρισμένες περιοχές ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, καθώς και στις ακτές.

 

γ) για τον έλεγχο και εποπτεία της τήρησης των όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης στα διατηρητέα κτίρια.

 

7. α. Κατά των πράξεων των γραφείων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς που εκδίδονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για έλεγχο νομιμότητας ενώπιον της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου. Η προσφυγή ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της σύμφωνης γνώμης του γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την περιέλευσή της σε αυτήν και ανάλογα με τη σπουδαιότητα του υπό κρίση ζητήματος μπορεί να ζητά τη γνώμη του προβλεπόμενου από το προεδρικό διάταγμα 327/1998 (ΦΕΚ 221/Α/1998), όπως εκάστοτε ισχύει, Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου. Εάν η προσφυγή γίνει δεκτή η προσβαλλόμενη πράξη ακυρώνεται και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου επιλαμβάνεται ως προς το τμήμα της πράξης που ακυρώθηκε. Σε κάθε περίπτωση, τα γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς οφείλουν να ενημερώνουν, στο σώμα της πράξης που εκδίδουν, τους ενδιαφερομένους για τη δυνατότητα άσκησης της παραπάνω προσφυγής, την προθεσμία άσκησής της και για την αρχή στην οποία αυτή κατατίθεται και εκδικάζεται.

 

β. Τα γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς μπορούν να παραπέμπουν αυτεπαγγέλτως υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες είναι εξειδικευμένου χαρακτήρα ή μείζονος ενδιαφέροντος, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

γ. Οι παραπάνω υπό α και β ρυθμίσεις ισχύουν αναλόγως και επί υποθέσεων αρμοδιότητας των Τμημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 125/2003 (ΦΕΚ 108/Α/2003).

 

8. Μέχρι τη συγκρότηση και στελέχωση των ανωτέρω Τμημάτων και Γραφείων, τις αρμοδιότητές τους ασκούν τα Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος - Υπουργείου Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο.

 

9. Μετά τη στελέχωση και την αυτοδύναμη λειτουργία των ανωτέρω Τμημάτων και γραφείων, η λήξη της λειτουργίας κάθε Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου ανά Νομό και Επαρχείο διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 125/2003 (ΦΕΚ 108/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.