Προεδρικό διάταγμα 11/4/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 20-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στην περιοχή Αγίας Άννας του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη, η οποία εμπίπτει στην πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα που έχει καθοριστεί Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο έχει εγκριθεί με το από 22-09-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 750/Δ/1988).}

 

2. Η παράγραφος 16 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{16. Σε οικόπεδο μεγαλύτερο των 6 στρεμμάτων σε περίπτωση που κατασκευάζεται ενιαίο κτίριο επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου σε τμήματα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.