Προεδρικό διάταγμα 11/4/02

ΠΔ 11-04-2002: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Ταύρου στην πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα (νομού Αττικής), των χρήσεων γης και επιβολή και τροποποίηση προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-04-2002: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των Δήμων Αγίου Ιωάννη Ρέντη και Ταύρου στην πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα (νομού Αττικής), των χρήσεων γης και επιβολή και τροποποίηση προκηπίου, (ΦΕΚ 363/Δ/2002), 08-05-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 152 (παράγραφος 6), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2), 161 (παράγραφος 1) και 226 (παράγραφος 6) του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως το άρθρο 22 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)γ του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 99 (παράγραφος 2) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την 84426/6485/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων Αθηναίων, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου (ΦΕΚ 729/Δ/1990) και την 72888/3764/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 434/Δ/1991).

 

5. Την 25307/5803/1999 απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού Καθορισμός χώρου υποδοχής συμπληρωματικών αθλητικών εγκαταστάσεων Ολυμπιακών Αγώνων σε περιοχή εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη στον Ελαιώνα (ΦΕΚ 810/Δ/1999).

 

6. Τις 10/2000, 102/2000, 103/2000, 289/2000 και 1/2001 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

7. Την 25/2001 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ταύρου.

 

8. Τις 41/1999 (συνεδρία 4), 3/1999 (συνεδρία 44), 1/2000 (συνεδρία 64), 1/2000 (συνεδρία 66), 1/2000 (συνεδρία 67), 1/2000 (συνεδρία 68), 2/2001 (συνεδρία 85) και 1/2001 (συνεδρία 86) και 1/2002 (συνεδρία 20) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 2/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 11-04-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.