Προεδρικό διάταγμα 11/5/89c

ΠΔ 11-05-1989: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των οικισμών του νομού Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-05-1989: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των οικισμών του νομού Κυκλάδων, που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978), (ΦΕΚ 345/Δ/1989), 02-06-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 (παράγραφος 1) αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 1772/1988 τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος α του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

3. Την υπ' αριθμόν 50/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ανάφης.

 

4. Την υπ' αριθμόν 5/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Εμπορείου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 13/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ιουλίδας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 10-01-1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Απολλωνίας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 7/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Δαμαριώνας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 73/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Αρχιλόχου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 4/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Μάρπησσας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 7/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Νάουσας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 33/1988 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

 

12. Την υπ' αριθμόν 21/1988 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Τήνου.

 

13. Την υπ' αριθμόν 3/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κάμπου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 3/1988 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Πανόρμου.

 

15. Το υπ' αριθμόν 71271/6022/02-11-1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ7 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς την Νομαρχία Κυκλάδων Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

16. Τα υπ' αριθμούς 8058, 8056, 8059, 8060, 8067, 8066, 8061, 8065, 8064, 8062, 8057, 8054, 8051, 8053, 8049, 8050, 8043, 8048, 8044, 8046, 8045, 8037, 8038, 8035, 8036, 8028, 8029, 8032, 8026/23-11-1987 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας Νομαρχίας Κυκλάδων προς τους δήμους και τις κοινότητες που αναφέρονται σε αυτά και το ότι πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985 για τους αντίστοιχους δήμους και κοινότητες.

 

17. Την από 28-01-1987 εισήγηση - έκθεση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7) και την από 06-10-1988 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

18. Την υπ' αριθμόν 36/1987 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

19. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/1985 Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 19/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 5.

 

20. Τις υπ' αριθμούς 564/1988 και 123/1989 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.