Προεδρικό διάταγμα 11/5/89c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικισμών του νομού Κυκλάδων που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί με το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους κ.λ.π. (ΦΕΚ 594/Δ/1978) ως εξής:

 

1. α) Τα οικόπεδα που βρίσκονται στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 600 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 13 m σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.

 

Τα οικόπεδα που βρίσκονται στο μη συνεκτικό τμήμα του οικισμού είναι άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν 2.000 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 18 m σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.

 

Το συνεκτικό τμήμα των οικισμών ορίζεται με αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας για το διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του νομάρχη για την οριοθέτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης α στους οικισμούς που έχουν καθορισθεί τα όριά τους με απόφαση του νομάρχη σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι αρτιότητες και ζώνες που ορίσθηκαν με την απόφαση αυτή.

 

γ) Κατ' εξαίρεση της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου τα οικόπεδα που δημιουργούνται λόγω κατάτμησης και βρίσκονται μέσα στα όρια των επομένων οικισμών είναι άρτια, εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν το αναφερόμενο αντίστοιχα:

 

Οικισμός - δήμος ή κοινότητα - νήσος

Εμβαδόν

Εκτός διαγράμματος τμήματος ή εντός κόκκινου περιγράμματος

Διαγραμμισμένο Τμήμα

Διαγραμμισμένο χιαστί ή εκτός κόκκινου περιγράμματος

Νάουσα

Νάουσας

Πάρος

600 m2

-

2.000 m2

Παροικία

Πάρου

Πάρος

600 m2

-

2.000 m2

Κώστος

Κώστου

Πάρος

600 m2

2.000 m2

-

Λεύκες

Λευκών

Πάρος

600 m2

2.000 m2

-

Μάρμαρα

Αρχιλόχου

Πάρος

600 m2

2.000 m2

-

Πρόδρομος

Αρχιλόχου

Πάρος

600 m2

2.000 m2

-

Μάρπησσα

Μάρπησσας

Πάρος

600 m2

2.000 m2

-

Απολλωνία

Απολλωνίας

Σίφνος

600 m2

-

2.000 m2

Αρτέμωνας

Αρτεμώνα

Σίφνος

600 m2

-

2.000 m2

Βόθωνος

Βόθωνα

Θήρα

600 m2

1.000 m2

2.000 m2

Πύργος

Πύργου

Θήρα

600 m2

1.000 m2

-

Εμπορείο

Εμπορείου

Θήρα

600 m2

2.000 m2

-

Μεγαλοχώρι

Μεγαλοχωρίου

Θήρα

600 m2

2.000 m2

-

Απείρανθος

Απειράνθου

Νάξος

600 m2

1.000 m2

-

Φολέγανδρος

Φολεγάνδρου

Φολέγανδρος

600 m2

2.000 m2

-

 

Διαγραμμισμένο τμήμα εντός κόκκινου περιγράμματος

Εκτός διαγραμμισμένου τμήματος και εκτός κόκκινου περιγράμματος

Κίμωλος

Κιμώλου

Κίμωλος

600 m2

1.000 m2


Σέριφος

Σερίφου

Σέριφος

600 m2

1.000 m2


 

Τα παραπάνω τμήματα των οικισμών φαίνονται στα 16 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:2.000 (τα δέκα), 1:2.500 (το ένα), 1:3.000 (τα τρία) και 1:3.500 (τα δύο), που έχουν θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 29140/1989 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

δ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προηγουμένων περιπτώσεων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, είτε κατά κανόνα είτε κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος.

 

ε) Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια τετραγωνικά μέτρα (300 m2), ελάχιστο πρόσωπο 12 m σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση.

 

στ) Οικόπεδο, που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο ή σε χώρο που έχει τεθεί σε κοινή χρήση, για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει για τις περιπτώσεις α, β, γ και ε να τεθεί σε κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη, έκταση κατά μήκος της μιας τουλάχιστον πλευράς του οικοπέδου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου, που να συνδέει το οικόπεδο με το υφιστάμενο δίκτυο κυκλοφορίας του οικισμού.

 

Η παραπάνω έκταση πρέπει να έχει πλάτος 4 m και μήκος ως κατωτέρω:

 

12 m στην περίπτωση ελαχίστου εμβαδού 300 m2,
13 m στην περίπτωση ελαχίστου εμβαδού 600 m2,
15 m στην περίπτωση ελαχίστου εμβαδού 1.000 m2 και
18 m στην περίπτωση ελαχίστου εμβαδού 2.000 m2.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για οικόπεδα μέχρι 100 m2 συντελεστής δόμησης 1,0 και ποσοστό κάλυψης 80% της επιφανείας τους.

β) Για οικόπεδα από 101 - 200 m2 συντελεστής δόμησης 1,0 και ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους.

γ) Για οικόπεδα από 201 -300 m2 συντελεστής δόμησης 0,80 και ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας τους.

 

Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων μπορεί να είναι 200 m2 με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 70%.

 

δ) Για οικόπεδα από 301 - 400 m2 συντελεστής δόμησης 0,8 και ποσοστό κάλυψης 50% της επιφανείας τους.

 

ε) Για οικόπεδα από 401 m2 και πάνω συντελεστής δόμησης 0,7 και ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τους.

 

Η ελάχιστη συνολική επιφάνεια και των δύο ορόφων της οικοδομής μπορεί να είναι 320 m2 με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού κάλυψης σε 50%.

 

στ) Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων περιπτώσεων για τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των νομίμως υφισταμένων ορίων των οικισμών Απολλωνίας και Αρτεμώνα της νήσου Σίφνου ορίζεται συντελεστής 0,5 και ποσοστό κάλυψης 50% της επιφανείας του.

 

ζ) Η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200 m2. Κατ' εξαίρεση για τουριστικές εγκαταστάσεις και για κτίρια κοινής ωφέλειας η συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 12-01-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 70/Δ/1993), με την παράγραφο Α1 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

3. Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου. Ειδικά για κτίρια τουριστικών εγκαταστάσεων και για κτίρια κοινής ωφέλειας επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερο του ενός κτίρια, όταν προκύπτει συνολική επιφάνεια κτιρίων μεγαλύτερη των 240 m2. Σε περίπτωση διαχωρισμού των κτιρίων, η μεταξύ τους απόσταση ορίζεται σε 2,5 m τουλάχιστον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α2 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

4. α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7.5 m, μετρούμενο από την γύρω φυσική ή τεχνητά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους. Σε καμία πλευρά του κτιρίου δεν επιτρέπεται η προβολή του ύψους του κτιριακού όγκου ανά ιδιοκτησία να ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων.

 

β) Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μεγάλης κλίσης του εδάφους, όταν δεν είναι δυνατή λόγω υψομετρικής διαφοράς από τη στάθμη της οδού η πρόσβαση στο κτίσμα, επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, μόνο για την μία πλευρά του κτιρίου μέχρι τα 8,50 m μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου. Σε αυτή την περίπτωση, το ύψος της πρόσοψης του κτιρίου προς την οδό δεν ξεπερνά τα 4,50 m συμπεριλαμβανομένου και του στηθαίου.

 

γ) Εάν η κλίση του εδάφους επιτρέπει την δημιουργία επιπλέον χώρου βοηθητικού, σε στάθμη κάτω από το ισόγειο, τότε το καθαρό ύψος του χώρου αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,20 m και το μέγιστο εμβαδόν τα 20 m2. Ο βοηθητικός αυτός χώρος δεν προσμετρείται στο συντελεστή δόμησης, είναι χώρος κλειστός και δεν επιτρέπεται εξωτερική πρόσβαση σε αυτόν.

 

Απαγορεύεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης. Υπεράνω του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους επιτρέπεται μόνο η κατασκευή καπνοδόχου μεγίστου ύψους 1 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α3 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

5. Ειδικότερα στον οικισμό Δρυοπίς της κοινότητας Δρυοπίδος και στο εντός του κόκκινου περιγράμματος τμήμα του οικισμού Μπατσί της κοινότητας Μπατσίου, επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κλίση μικρότερη των 30° σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού.

 

Το παρακάτω τμήμα του οικισμού Μπατσίου φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 29140/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

6. Σε περιπτώσεις επισκευών, ανακατασκευών, αποκαταστάσεων των υπαρχόντων κτιρίων ή ερειπίων σε όλους τους αναφερόμενους οικισμούς και εφόσον το επισκευαζόμενο ή ανακατασκευαζόμενο κτίριο στεγαζόταν με στέγη, επιβάλλεται η ανακατασκευή της στέγης.

 

7. Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας μετά την κατασκευή του φέροντα οργανισμού και των τοιχοποιιών αν δεν κατασκευασθεί η στέγη, όπου αυτή επιβάλλεται.

 
Δεν υπάρχει υποχρέωση κατασκευής στέγης σε τμήμα του ισογείου διώροφου οικοδομής εφόσον τούτο χρησιμοποιηθεί σαν ανοικτός εξώστης.

 

8. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β) Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων.

γ) Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων.

δ) Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή του όγκου των κτιρίων.

 

9. α) Σε οικισμό ή τμήμα οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο ως γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινό όριο μεταξύ των οικοπέδων και των κοινοχρήστων χώρων.

 

β) Εάν η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς τη θέση της γραμμής δόμησης των κτιρίων, το νέο κτίριο μπορεί να τοποθετείται στη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.

 

10. Σε περίπτωση παραλιακών οικισμών η οικοδομική γραμμή τοποθετείται σε απόσταση 15 m τουλάχιστον από τη γραμμή αιγιαλού, εφόσον δεν υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.

 

11. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis) και η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων. Απαγορεύεται η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (επιχρίσματα, χρωματισμοί) στον όροφο διωρόφων κτιρίων πριν την ολοκλήρωση και της φάσης των εξωτερικών επιχρισμάτων στο ισόγειο.

 

12. α) Για τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου πρέπει να τηρείται, όταν πρόκειται για παράθυρα, η αναλογία πλάτους / ύψους 1/2-2,5 και 1:3 όταν πρόκειται για πόρτες. Το ποσοστό της επιφανείας τους σε κάθε όψη να μην υπερβαίνει το 30%. Με βάση τις αναλογίες αυτές το πλάτος των ανοιγμάτων δεν θα υπερβαίνει το 1,20 m. Η ελάχιστη απόσταση των ανοιγμάτων από τις κατακόρυφες γωνίες του κτιρίου ορίζεται σε 0,70 m και η μεταξύ τους απόσταση σε 0,30 m.

 

β) Τα κουφώματα των κτιρίων πρέπει να είναι ξύλινα και ειδικότερα:

 

Τα εξώφυλλα είναι ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (γαλλικά ή γερμανικά) ανάλογα με τα επικρατούντα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου.

 

Τα τζαμιλίκια των παραθύρων υποδιαιρούνται με 2 τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. Η υποδιαίρεση αυτή δεν ισχύει για τους φεγγίτες.

 

γ) Τα ανοίγματα των καταστημάτων πρέπει να είναι περιορισμένων διαστάσεων και τα κουφώματα να είναι ανάλογης κατασκευής και με τα ίδια υλικά με τα υπόλοιπα κουφώματα του κτίσματος.

 

δ) Τα εξωτερικά κουφώματα των κτιρίων επιβάλλεται να είναι μονόχρωμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α4 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

13. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μεγίστου πλάτους 1,00 m και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου του 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου και εν πάση περιπτώσει όχι μεγαλύτερου των 2,5 m. Απαγορεύονται οι γωνιακοί εξώστες σε πρόβολο. Τα στηθαία των εξωστών είναι κτιστά, ξύλινα ή σιδερένια.

 

Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο στον οικισμό Οία.

 

14. Απαγορεύεται η κατασκευή προστεγασμάτων (μαρκιζών).

 

15. Το ελάχιστο πάχος των τοξοτών κατασκευών (βόλτα ή καμάρες) ορίζεται σε πενήντα εκατοστά του μέτρου.

 

16. Οι ανοιχτές κλίμακες πρέπει να είναι με σκαλοπάτια λίθινα ή από οπλισμένο σκυρόδεμα, με επένδυση από σχιστόπλακες μόνο στις οριζόντιες επιφάνειες (πατήματα). Οι κλίμακες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης. Τα στηθαία πρέπει να είναι κτιστά ή μικτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α5 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

17. Η τελική επεξεργασία των εξωτερικών όψεων των κτιρίων διαμορφώνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής.

 

18. Επιτρέπεται μόνο πάνω από τα ανοίγματα λίθινη προεξοχή πλάτους έως 0,15 m.

 

Επίσης επιτρέπονται τα παρακάτω λειτουργικά και μορφολογικά στοιχεία εφόσον συναντώνται κατά κανόνα στις οικοδομές του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου:

 

α) ανοικτές κλίμακες

β) στοές

γ) τοίχοι αντιστήριξης

δ) κόγχες

ε) πέργκολες

στ) ειδικές αρχιτεκτονικές προεξοχές

 

Τα παραπάνω στοιχεία οφείλουν να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος της οικοδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α6 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

19. Οι περιφράξεις των οικοπέδων κατασκευάζονται από τοιχοποιία, που σε περίπτωση λιθοδομής μπορεί να παραμένει ανεπίχριστη, ενώ σε περίπτωση χρήσης άλλου υλικού (οπτόπλινθων, τσιμεντόπλινθων) επιχρίεται υποχρεωτικά. Η αυλόθυρες των περιφράξεων αυτών κατασκευάζονται από υλικά, μορφή και ύψος σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

20. α) Στις εξωτερικές επιφάνειες των όψεων των κτιρίων χρησιμοποιείται ασβέστης (ή κατά περίπτωση υδρόχρωμα). Τα παράθυρα μονόχρωμα στους τόνους του μπλε, πράσινο, καφέ, γκρι ή χοντροκόκκινο.

 

β) Η χρήση μαρμαροκονίας στη σύνθεση των επιχρισμάτων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου επιτρέπεται μόνο σε νεοκλασικού ρυθμού κτίρια και μετά από έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αιγαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α7 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

21. α) Επιτρέπονται προστεγάσματα, στέγαστρα από ξύλινο σκελετό ορθογωνικής διατομής. Η επιφάνεια κάλυψης μπορεί να είναι οριζόντια ή ελαφρώς κεκλιμένη με καλάμια ή με καραβόπανο χρώματος λευκού.

 

β) Υδατοδεξαμενές, κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη που δεν είναι ορατά από τους κοινόχρηστους χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α8 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

22. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση των ακινήτων στους οικισμούς καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο των οικοπέδων ή μπροστά από αυτά.

 

Επιτρέπονται μόνο επιγραφές περιορισμένων διαστάσεων που πληροφορούν για τη χρήση των χώρων του κτιρίου και οι οποίες τοποθετούνται σε θέση που δεν καλύπτουν ή αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

 

23. Για τη διαμόρφωση ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων, επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,5 m. Για μεγαλύτερο ύψος απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

24. Οι τοίχοι αντιστήριξης διαμορφώνονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

 
25. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας, η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος. Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεσθούν εργασίες, αντίκεινται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

 

26. Για κάθε οικοδομική εργασία καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

27. α) Μέσα στα όρια του οικισμού της Χώρας επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

Κατοικία
Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες και καφενεία
Ταβέρνες, Εστιατόρια
Ξενώνες
Τουριστικές εγκαταστάσεις
Κοινωφελή κτίρια και κτίρια κοινωνικών εξυπηρετήσεων,

 

β) Απαγορεύεται εντός της ζώνης των 500 m από τα όρια του οικισμού η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών ή άλλων εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α9 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

28. Η τελική θεώρηση της άδειας οικοδομής για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος παρέχεται μόνο μετά την έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Η έγκριση αυτή παρέχεται αφού υποβληθούν φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου που πιστοποιούν την εφαρμογή της εγκεκριμένης από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου μελέτης.

 

29. Δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 9, 12, 14 και η παράγραφος 5 του 23 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 όπως ισχύει για τους οικισμούς του παρόντος διατάγματος.

 

30. Επιβάλλεται η διατήρηση και αποκατάσταση των λιθόστρωτων δρόμων, πλατειών και σκαλοπατιών, επαναλαμβάνοντας τον τύπο της λιθόστρωσης και το μέγεθος των λίθων. Στις πλακοστρώσεις που γίνονται σε δημόσιο χώρο ή ακόμα και σε ιδιωτικούς θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά το δυνατόν ο χαρακτήρας της πλακόστρωσης, όπως επικρατεί στον οικισμό ως προς τα σχήματα (ορθογωνικά ή ακανόνιστα), τα μεγέθη των πλακών και τον τρόπο τοποθέτησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 30 προστέθηκε με την παράγραφο Α10 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

31. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων μετατροπής των παραδοσιακών οδών (καλντερίμια) σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 31 προστέθηκε με την παράγραφο Α10 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

32. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων μετατροπής ρεμάτων σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων ή πεζοδρόμους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 32 προστέθηκε με την παράγραφο Α10 του άρθρου 4 του από 17-09-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 930/Δ/2002).

 

pd.11.5.89c.1

pd.11.5.89c.2

pd.11.5.89c.3

pd.11.5.89c.4

pd.11.5.89c.5

pd.11.5.89c.6

pd.11.5.89c.7

pd.11.5.89c.8

pd.11.5.89c.9

pd.11.5.89c.10

pd.11.5.89c.11

pd.11.5.89c.12

pd.11.5.89c.13

pd.11.5.89c.14

pd.11.5.89c.15

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.