Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βάσει της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα οφείλει να προβαίνει δια του μάλλον συντόμου τρόπου εις εκτέλεσιν των εργασιών περιφράξεως ως προς τα οικόπεδα εις α η απόφασις αναφέρεται. Οι εργασίες εκτελούνται κατόπιν τακτικής ή προχείρου δημοπρασίας, κατά αυτά που διέπουν την εκτέλεσιν Δημοτικών έργων. Εάν η περίφραξις χαρακτηρισθεί ως επείγουσα προσωρινή, τα έργα δύνανται να εκτελεσθούν και δι' απευθείας συμφωνίας προμήθειας υλικών.

 

2. Η δια την περίφραξη ενδιαφερόμενη υπηρεσία υγιεινής δύναται να θέτει εις την διάθεση του Δήμου ή της Κοινότητας τις αναγκαίας πιστώσεις δια την κατά τ' ανωτέρω εκτέλεσιν των έργων ή και ιδία να εκτελεί ταύτα εφόσον πρόκειται περί προσωρινής περιφράξεως.

 

3. Οι εργασίες αναγκαστικής περιφράξεως εκτελούνται πάντως υπό την εποπτεία της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας εις ότι αφορά την αρμοδιότητα της μέρος και την εφαρμογήν των αποφάσεων της επιτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.