Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου περί της περιπτώσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8, επιτρεπομένης μόνον ενστάσεως των ενδιαφερομένων κατά της αποφάσεως του Νομάρχου, η οποία κοινοποιείται και εις αυτούς και εντός οριζόμενης προθεσμίας σε αυτή την απόφαση. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται τελικώς η επιτροπή μετά σχετική γνωμοδότηση του οικείου Επιθεωρητού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.