Προεδρικό διάταγμα 12/1/99 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των Κοινοτήτων Διμηνιού, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγίου Ονουφρίου του νομού Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης (ΦΕΚ 63/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με τα από 13-04-1989 (ΦΕΚ 228/Δ/1989), 15-02-1993 (ΦΕΚ 206/Δ/1993), 02-05-1996 (ΦΕΚ 475/Δ/1996) και 23-07-1997 (ΦΕΚ 702/Δ/1997) προεδρικά διατάγματα, τροποποιείται ως εξής:

 

Αφαιρείται από την περιοχή με στοιχεία 3)δ το τμήμα αυτής το οποίο εμπίπτει εντός των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου που έχει εγκριθεί με την 52368/2143/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 566/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 40464/1987 (ΦΕΚ 718/Δ/1987), 811139/1993 (ΦΕΚ 403/Δ/1993), 67771/3807/1994 (ΦΕΚ 663/Δ/1994) και 76247/5166/1995 (ΦΕΚ 649/Δ/1995) όμοιες αποφάσεις όπως το τμήμα φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α στο σχετικό χρωματισμένο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 21765/1998 πράξη και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.12.1.99Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.