Προεδρικό διάταγμα 13/4/89c

ΠΔ 13-04-1989: Τροποποίηση του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των κοινοτήτων Διμηνιού, Αγριάς, Άλλης Μικράς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγίου Ονούφριου του νομού Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-04-1989: Τροποποίηση του από 17-02-1986 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των κοινοτήτων Διμηνιού, Αγριάς, Άλλης Μικράς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγίου Ονούφριου του νομού Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 228/Δ/1989), 21-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη κ.λ.π. (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1) αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις υπ' αριθμούς 330/1986 και 272/1987 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Βόλου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 49/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Άνω Βόλου.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 92/1986 και 108/1986 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Διμηνιού.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 21/1987 και 53/1987 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Άλλης Μεριάς.

 

7. Την υπ' αριθμόν 98/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Αγριάς.

 

8. Την υπ' αριθμόν 160/1987 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ιωνίας (νομού Μαγνησίας).

 

9. Το υπ' αριθμόν 2646/01-12-1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών νομού Μαγνησίας.

 

10. Τις με αριθμούς 30/1986, 31/1986, 1/1987 και 32/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μαγνησίας.

 

11. Την υπ' αριθμόν 680/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-04-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.