Προεδρικό διάταγμα 17/2/86b

ΠΔ 17-02-1986: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των Κοινοτήτων Διμηνιού, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγίου Ονούφριου του Νομού Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-02-1986: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου γύρω από τα διοικητικά όρια των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας και των Κοινοτήτων Διμηνιού, Αγριάς, Άλλης Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγίου Ονούφριου του Νομού Μαγνησίας και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 63/Δ/1986), 18-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 29 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 αυτού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 62/1984 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 24/1984 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/1984 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Βόλου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 6/1984 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Άλλης Μεριάς.

 

7. Την υπ' αριθμόν 8/1984 πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου Διμηνιού.

 

8. Το υπ' αριθμόν 317/1984 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Μαγνησίας προς τους δήμους και κοινότητες και το γεγονός ότι πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 1065/1980 για τις Κοινότητες Αγίου Ονούφριου, Αγριάς και Ανακασιάς.

 

9. Τις από 02-06-1983 και 22-03-1984 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Μαγνησίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1933/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.