Προεδρικό διάταγμα 12/6/87b

ΠΔ 12-06-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Κρανιδίου του δήμου Κρανιδίου (νομού Αργολίδας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-06-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Κρανιδίου του δήμου Κρανιδίου (νομού Αργολίδας), (ΦΕΚ 846/Δ/1987), 07-09-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 83689/3608/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Κρανιδίου (νομού Αργολίδος) (ΦΕΚ 166/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 26250/1172/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος των δύο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Κρανιδίου του δήμου Κρανιδίου (νομού Αργολίδος).

 

7. Την υπ' αριθμόν 26249/1171/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των δύο πολεοδομικών ενοτήτων του οικισμού Κρανιδίου του δήμου Κρανιδίου (νομού Αργολίδος).

 

8. Την υπ' αριθμόν 72/1986 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Κρανιδίου.

 

9. Την από 03-03-1987 (συνεδρίαση 3η) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του νομού Αργολίδος.

 

10. Την υπ' αριθμόν 198/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.