Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η διαχείριση και επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιακών μονάδων του, προς όφελος των διοικούμενων και των πολιτών.

 

Ιδίως εξειδικεύεται στους εξής τομείς:

 

α) Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

 

β) Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

γ) Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βασισμένης σε τεχνολογικά πρότυπα.

 

δ) Ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους διοικούμενους.

 

ε) Οργάνωση και αξιολόγηση των δομών του Υπουργείου.

 

στ) Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και προμηθειών για την ενίσχυση των υπηρεσιών.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών.

 

β) Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας.

 

γ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.