Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός στόχος και σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός, η προώθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τομείς:

 

α) της εργασίας για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας,

 

β) της διαμόρφωσης ενός συστήματος συλλογικών ρυθμίσεων για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς και δίκαιου επιπέδου αμοιβών για όλους τους εργαζόμενους, καθώς και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της οικονομίας, με σκοπό τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας,

 

γ) της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία,

 

δ) της αύξησης της απασχόλησης, της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων, ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, της καταπολέμησης των διακρίσεων έναντι ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, της διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων.

 

β) Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων.

 

γ) Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

 

δ) Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.