Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι η εξειδίκευση και εφαρμογή ενός συνολικού, αποτελεσματικού, δίκαιου και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής αλληλεγγύης, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων για τις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, η οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και η οργάνωση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της φτώχειας.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας.

 

β) Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

 

γ) Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.

 

δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.