Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, ο σχεδιασμός για την περαιτέρω βελτίωση του, η εποπτεία, ο έλεγχος και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την ασφάλιση, τις παροχές και τη χρηματοδότηση του συστήματος.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών.

 

β) Διεύθυνση Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης.

 

γ) Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης.

 

δ) Διεύθυνση Ειδικότερων θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.