Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αποστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συστάθηκε και διαρθρώθηκε με την υπ' αριθμόν 83071/ΕΥΘΥ/781/2016 (ΦΕΚ 2643/Β/2016) είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργασιακών Σχέσεων, Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Διαρθρωτικής Προσαρμογής, Επιμόρφωσης εργαζομένων για την Πιστοποίηση Επαγγελμάτων και την προσαρμογή στην αλλαγή, των Συστημικών Παρεμβάσεων 3,6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020, Ενίσχυσης Υποδομών, Διοικητικού Εκσυγχρονισμού εκτός θεμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκτός θεμάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Επίσης, έχει ως αποστολή την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.