Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αποστολή της ΕΔΚΑ που συστάθηκε και διαρθρώθηκε με την υπ' αριθμόν 88239/ΕΥΘΥ/812/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2733/Β/2016) είναι α) η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου με το σύνολο των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτή και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών, στο σύνολο των τομέων πολιτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου, β) η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου στον τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευομένων φορέων, όπως περιγράφονται στο ανωτέρω σημείο (α), αναφορικά με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν σχέση, με οποιονδήποτε τρόπο, με τον συγκεκριμένο τομέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.