Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας)

 

Αποστολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας που συστάθηκε και διαρθρώθηκε με την υπ' αριθμόν 112806/ΕΥΘΥ/1047/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3595/Β/2016) είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία του ως άνω Υπουργείου, καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ως άνω Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.