Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Αποστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό που συστάθηκε με το νόμο 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Του Σώματος αυτού προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας (άρθρο 53 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)), η θέση του οποίου συστάθηκε με το άρθρο 1 του παραπάνω νόμου.

 

2. Αποστολή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και έχει ως βασικό σκοπό τη διασφάλιση αφενός των εργασιακών δικαιωμάτων και αφετέρου της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

 

Έργο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας είναι ιδίως:

 

α) Η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

 

β) Η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

 

γ) Η δημιουργία πνεύματος συμφιλίωσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

 

δ) Η παροχή πληροφοριών, συμβουλών, συστάσεων και υποδείξεων προς εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων.

 

ε) Η διενέργεια ελέγχων σχετικών με την ασφαλιστική κάλυψη και τη νομιμότητα της απασχόλησης των εργαζομένων.

 

στ) Η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στο πλαίσιο της κατασταλτικής του δράσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.