Προεδρικό διάταγμα 13/10/98

ΠΔ 13-10-1998: Χαρακτηρισμός οικισμών του Νομού Αρκαδίας ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-10-1998: Χαρακτηρισμός οικισμών του Νομού Αρκαδίας ως παραδοσιακών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, (ΦΕΚ 908/Δ/1998), 13-11-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παράγραφος 1) του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως το άρθρο 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 1) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την Δ17Α/03/99/Φ.221/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/1996).

 

4. Το 55435/1806/1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς τους οικείους δήμους και κοινότητες και το γεγονός ότι η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός παρήλθε άπρακτη πλην του δήμου Αρεόπολης.

 

5. Την 38/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λεονταρίου.

 

6. Την 38/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Στεμνίτσας.

 

7. Την 23/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πιάνα.

 

8. Την 7/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουνουπιάς.

 

9. Την 43/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοντοβάζαινας.

 

10. Την 12/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κερασιάς.

 

11. Την 25/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πέτρα Μελάνων.

 

12. Την 11/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χρυσοβιτσίου.

 

13. Την 27/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Ανδρέα.

 

14. Την 11/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λευκοχωρίου.

 

15. Την 23/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πουλίθρων.

 

16. Την 40/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παραλίας Άστρους.

 

17. Την 17/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δυρραχίου.

 

18. Την 14/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καστανίτσας.

 

19. Την 23/1996 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πραγματευτής.

 

20. Την 11/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγριδίου.

 

21. Την 47/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυροσαπουνακαϊικων.

 

22. Την 32/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βλαχοκερασιάς.

 

23. Την 34/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κοσμά.

 

24. Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ5/15308/747/1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

25. Το 1160/1996 της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

26. Το 5685/1617/1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών προς τους οικείους Δήμους και Κοινότητες και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

27. Τις από 14-12-1995 και 21-05-1997 εισηγήσεις - αιτιολογικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.

 

28. Τις 653/1995 και 168/1997 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

29. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

30. Την 367/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Μορφολογικοί όροι και περιορισμοί δόμησης

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-10-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.