Προεδρικό διάταγμα 148/09 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος, τα παραρτήματα I-VI που ακολουθούν.

 

Παράρτημα Ι: Κριτήρια αναφερόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

Παράρτημα II: Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας

Παράρτημα III: Δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

Παράρτημα IV: Διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

Παράρτημα V: Διεθνείς ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (γ)

Παράρτημα VI: Πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 20

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.