Προεδρικό διάταγμα 14/6/89b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχές με στοιχείο 1.

 

1. Οι περιοχές αυτές ορίζονται:

 

Μεταξύ του Αιγαίου πελάγους, του εγκεκριμένου ορίου γενικού πολεοδομικού σχεδίου και του ακραίου ορίου προς τη θάλασσα των ΚΜ/2005, 2327, 2810 και τον παραλιακό δρόμο Κω - Μεσαριά μέχρι τα διοικητικά όρια του δήμου Κω.

 

Μεταξύ του Αιγαίου πελάγους του ορίου της περιοχής 2)β, του ορίου προς τη θάλασσα, του υγροβιότοπου, του παραλιακού δρόμου Κω - Ακρωτήριο Λούρος και των εγκεκριμένων ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Κω.

 

Μεταξύ του Αιγαίου πελάγους, των ορίων της περιοχής 2)β, του επαρχιακού δρόμου Κω - Άγιος Φωκάς και του ορίου της περιοχής 2)β.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις δημοσίων ή δημοτικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης λουομένων, αιθουσών ψυχαγωγίας, αθλητικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

Ι) τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα και

 

ΙΙ) τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 2% της επιφανείας του γηπέδου.

 

β) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 m.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Β. Περιοχές με στοιχείο 2)α.

 

1. Οι περιοχές αυτές ορίζονται:

 

Μεταξύ του παραλιακού δρόμου Κω - Μεσαριάς, των ακραίων ορίων των ΚΜ/2680 μέχρι την ΚΜ/2738 του αγροτικού δρόμου Τσαμπαλά μέχρι την ΚΜ/2858 και του Χειμάρρου Κουρού Ντιρέ.

 

Μεταξύ του Πλατύ ποταμού, των ορίων των Κ.Μ. 2031, 1000, 2023, 2024, 996, 999, 995, 2019, 980, 981, 966Α, 966Β, 966, 978, 959 και του επαρχιακού δρόμου Κω - Ψαλίδι.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων (εκτός οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), κατοικίας, καταστημάτων, εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας δημοσίων ή δημοτικών.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για κατοικία:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για κύρια και βοηθητική χρήση 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

β) Για καταστήματα:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 m.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

 

Γ. Περιοχές με στοιχείο 2)β.

 

1. Οι περιοχές αυτές ορίζονται:

 

Μεταξύ του παραλιακού δρόμου Κω - Μεσαριάς του χειμάρρου Μεσαριάς μέχρι την Κ.Μ. 1.132, του εγκεκριμένου δρόμου Τσιαμπούρλου μέχρι την Κ.Μ. 268 του αγροτικού δρόμου προς Πλατύ Κυπαρίσσι Κ.Μ. 263, 213, 214, 217, 218, 262, 262Α, 260, 259 του αγροτικού δρόμου προς Πελεζίκη Κ.Μ. 204, 207, 230, 231 και των Κ.Μ. 281, 409, 410, 411Α, 412 αγροτικός δρόμος μέχρι την Κ.Μ. 409.
Από τον επαρχιακό δρόμο Κω - Αγίου Φωκά των Κ.Μ. 771, 770, 817Α, Χείμαρρος Μπογάζια, Κ.Μ. 821 (τμήμα) Κ.Μ. 750, 751 (τμήμα) 2693, 927, 9288, 429, 2644, 2644Α, 2751, 919, 918, 920, 921, 915, 914, 913, 912, 906, 909, 943, 944, 945 της θάλασσας μέχρι και την Κ.Μ. 763 και του ορίου της προστασίας του υδροβιότοπου.
Από τις Κ.Μ. 952 (τμήμα), 945Α, 947 (τμήμα), 9472, 953 του επαρχιακού δρόμου Κω - Αγίου Φωκά - Θέρμαι μέχρι και την Κ.Μ. 730 την θάλασσα μέχρι και την Κ.Μ. 2258 τμήματος του επαρχιακού δρόμου Κω - Αγίου Φωκά μέχρι το νότιο άκρο του οικισμού Κόχυλα.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις τουριστικών - ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, (εκτός οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) κατοικίας, καταστημάτων, εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας δημοσίων ή δημοτικών.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για κατοικία:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για κύρια και βοηθητική χρήση 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

β) Για καταστήματα:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 m.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

 

Δ. Περιοχή με στοιχείο 3 (ζώνες 3Α, και 38).

 

1. Είναι περιοχή προστασίας βιότοπου και ορίζεται:

 

Μεταξύ του επαρχιακού δρόμου Κω - Ψαλίδι των ακραίων ορίων των Κ.Μ. 761, 762, 762Α, 761 (τμήμα), 705 Τ.Δ. (τμήμα), 711 Τ.Δ. (τμήμα), 707, 2669 (τμήμα), 699 Τ.Δ. (τμήμα), 2670 (τμήμα), 2668, 2668Β, 2668Α, 445 Τ.Δ. (τμήμα) και την Κ.Μ. 749 (τμήμα).

 

2. Στην περιοχή αυτή καθορίζονται ζώνες 3Α και 3Β όπως φαίνονται περικλειόμενες με πράσινες και κόκκινες γραμμές αντίστοιχα στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 41921/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.14.6.89b.2

 

Ζώνη 3Α

 

α) Στην Ζώνη 3Α επιτρέπονται οι χρήσεις κατοικίας, αναψυχής, υπαιθρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, γεωργικών αποθηκών.

 

β) Απαγορεύεται η κατάτμηση.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων ορίζονται ως εξής:

 

Ι) Για κατοικία:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 120 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 5,5 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου.

 

ΙΙ) Για κτίρια αναψυχής:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 200 m2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος των κτιρίων 600 m3.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 5,50 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους της στέγης.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου.

 

ΙΙΙ) Για γεωργικές αποθήκες:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 40 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4,50 m.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου.

 

ε) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

 

στ) Απαγορεύεται η άντληση νερού καθώς και η απόρριψη επεξεργασμένων ή μη λυμάτων σε φυσικούς ή τεχνητούς αγωγούς που οδηγούν στη λίμνη.

 

ΖΩΝΗ 3Β

 

α) Στην ζώνη 3Β επιτρέπονται οι χρήσεις κατοικίας τουριστικών - ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, (εκτός οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), αναψυχής, αθλητικών εγκαταστάσεων και γεωργικών αποθηκών.

 

β) Απαγορεύεται η κατάτμηση.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

γ) Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων ορίζονται ως εξής:

 

Ι) Για κατοικία:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7 m.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου.

 

ΙΙ) Για τουριστικές - ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις:

 

Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου των κτιρίων σε περισσότερα του ενός κτίρια όταν προκύπτει συνολική επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 900 m3.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7 m.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου.

 

ΙΙΙ) Για κτίρια αναψυχής και αθλητικών εγκαταστάσεων:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7 m.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου.

 

ΙΙΙΙ) Για γεωργικές αποθήκες:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων 40 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7 m.
Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου.

 

δ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο 4.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται:

 

Από το εξωτερικό όριο της ζώνης οικιστικού ελέγχου, τα όρια των περιοχών 2Α, 2Β, 5, 6, 7, 8Α, 8Β, 9 και 10 των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και των ορίων των οικισμών προ του έτους 1923.

 

2. Επιτρέπονται χρήσεις κατοικίας, καταστημάτων, κτιρίων κοινής ωφέλειας δημόσια ή δημοτικά, αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών, φρεατίων, γεωργικών αποθηκών, θερμοκηπίων.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Για κατοικία:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για κύρια και βοηθητική χρήση 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,5 m.

 

β) Για καταστήματα:

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 200 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 m.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περιοχή Ε τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 29-12-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 63/Δ/1990).

 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχείο 5.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Κω και του ορίου γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

2. Επιτρέπονται οι χρήσεις που καθορίζονται με την υπ' αριθμόν 56286/2328/31-07-1986 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 911/Δ/1986).

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύουν.

 

 

Ζ. Περιοχή με στοιχείο 6.

 

1. Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΦΕΚ 911/Δ/1986) στην οποία επιτρέπονται χρήσεις βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και χονδρεμπορίου όπως προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

3. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Η. Περιοχές με στοιχείο 7.

 
1. Είναι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι.

 

2. Απαγορεύεται κάθε κατάτμηση και δόμηση.

 

Θ. Περιοχή με στοιχείο 8 (ζώνες 8Α και 8Β).

 
1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου και τα όρια αυτής καθορίζονται από την υπ' αριθμόν Φ.22/15602/675/07-06-1980 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 617/Β/1980).

 

2. Στην περιοχή αυτή καθορίζονται ζώνες 8Α και 8Β.

 

Ζώνη 8Α

 

α. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται μόνο οι αγροτικές καλλιέργειες.

β. Απαγορεύεται η κατάτμηση και η δόμηση.

 

Ζώνη 8Β

 

α. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων για κατοικία.

 

β. Απαγορεύεται η κατάτμηση.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

γ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστη συνολική επιφάνεια των κτιρίων 150 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 m.

 

δ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Ι. Περιοχή με στοιχείο 9.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται μεταξύ του ανατολικού ορίου της αρχαιολογικής ζώνης του Ασκληπιείου και των Κ.Μ. (συμπεριλαμβανομένων) 1816, 1828, 1819Α, χείμαρρος 2761, 2766, 1819Δ, 1256 και του δρόμου προς Ασκληπιείο.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις πολιτιστικών κτιρίων και εν γένει πολιτιστικών εγκαταστάσεων και χώρων συνάθροισης κοινού.

 

3. Απαγορεύεται η κατάτμηση.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20% της επιφανείας του γηπέδου.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 0,2.

 

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 10,5 m.

 

δ) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 15 m τουλάχιστον.

 

ε) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Κ. Περιοχή με στοιχείο 10, όπως αυτή ορίζεται με καφέ διαγράμμιση στο σχετικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:25000.

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται μόνο εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.

2. Απαγορεύεται η κατάτμηση.

3. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Λ. Στις παραπάνω περιοχές όπου επιτρέπεται η ανέγερση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων κοινής ωφελείας ο καθορισμός των χώρων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.