Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 186

Άρθρο 186: Ασφάλεια υπεραστικής συγκοινωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 2, 3 του προεδρικού διατάγματος 347/1993)

 

1. Η γραμμή δόμησης στο οδικό δίκτυο που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ορίζεται ως εξής:

 

α. Στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο 60 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40 m από το όριο αυτής.

 

β. Στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο 45 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30 m από το όριο αυτής.

 

γ. Για τα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί, κατασκευασθεί, ολοκληρωθεί σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας όπως ορίζονται στο νόμο [Ν] 2094/1992, με παράπλευρους δρόμους (service roads), σε επαφή με την κυρία οδό ή και σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κύριας οδού και 20 m από τον άξονα του παράπλευρου (service road).

 

Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευροι δρόμοι ισχύουν οι αποστάσεις των παραγράφων (α) και (β) του παρόντος.

 

δ. Στο τριτεύον εθνικό και στο εθνικό οδικό δίκτυο των νησιών εκτός της Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας 30 m από τον άξονα της οδού.

 

ε. Στους παράπλευρους δρόμους (service roads) του εθνικού οδικού δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 20 m από τον άξονα του δρόμου.

 

στ. Στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο 20 m από τον άξονα της οδού.

 

ζ. Στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των νησιών εκτός της Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας, τουλάχιστον 6 m από το όριο της οδού.

 

η. Στο δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο 6 m από το όριο της οδού.

 

2. Η γραμμή δόμησης στα τμήματα του οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται μέσα στα όρια οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του Μέρους II ορίζεται ως εξής:

 

α. Στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο 30 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 20 m από το όριο της οδού.

 

β. Στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο 25 m από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 10 m από το όριο της οδού.

 

γ. Για τα τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί, κατασκευασθεί, ολοκληρωθεί σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας, όπως ορίζονται στο νόμο [Ν] 2094/1992 με παράπλευρους δρόμους (service roads), σε επαφή με την κύρια οδό ή και σε απόσταση από αυτή, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της κυρίας οδού και 6 m από το όριο του παράπλευρου δρόμου.

 

Στην περίπτωση που δεν έχουν διαμορφωθεί παράπλευροι δρόμοι ισχύουν οι αποστάσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής.

 

δ. Στο τριτεύον εθνικό οδικό δίκτυο και στο εθνικό οδικό δίκτυο των νησιών εκτός της Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας 6 m από το όριο της οδού.

 

ε. Στους παράπλευρους δρόμους (service roads) του Οδικού Δικτύου εκτός των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 6 m από το όριο της οδού.

 

στ. Στο πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, δευτερεύον επαρχιακό και δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο, εάν υπάρχει διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή σε ικανό μήκος διατηρείται αυτή, διαφορετικά 3 m από το όριο της οδού.

 

3. Το όριο της οδού εφόσον δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρίωση λαμβάνεται σε απόσταση 5 m για το εθνικό οδικό δίκτυο και 3 m για το υπόλοιπο οδικό δίκτυο από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου ή του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος.

 

4. Στο όριο των ιδιοκτησιών με την οδό είναι δυνατή η τοποθέτηση περιφράγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257.

 

5. Οι αποστάσεις που ορίζονται παραπάνω δεν εφαρμόζονται για τις προσθήκες καθ' ύψος σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια.

 

6. Οι παραπάνω αποστάσεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που προγραμματίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή του νομάρχη, η κατασκευή έργων στο εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο αντίστοιχα.

 

Τέτοια έργα είναι κυρίως οδοί παρακαμπτήριοι, περιμετρικοί συνδετήριοι, κυκλοφοριακοί κόμβοι κ.λ.π., και προβλέπονται από εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή γενικών πολεοδομικών σχεδίων και περιλαμβάνουν τα εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης τμήματα οδών.

 

7. Η εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης που προβλέπεται σ' αυτήν και η οποία συνοδεύεται από την εγκεκριμένη μελέτη με καθορισμένο τον άξονα και την ζώνη διέλευσης του έργου και προγραμματιζόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου όχι μεγαλύτερο της τριετίας δυνάμενο να ανανεωθεί μία φορά μόνο.

 

8. Από την έκδοση της σχετικής απόφασης δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών για ανέγερση κτιρίων και η εκτέλεση εργασιών στη ζώνη διέλευσης της οδού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.