Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 του νόμου 1561/1985, άρθρο 11 παράγραφος 6 του νόμου 2052/1992)

 

1. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος πραγματοποιούνται με τα μέτρα που ορίζονται στο παράρτημα και στα διαγράμματα του άρθρου 36.

 

Τα διαγράμματα αυτά είναι:

 

α) Το διάγραμμα 1: Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

β) Το διάγραμμα 2: Οικιστική οργάνωση.

γ) Το διάγραμμα 3: Κεντρική περιοχή.

 

Οικισμοί προ του έτους 1923 ή οικισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο που δεν σημειώνονται στα πιο πάνω διαγράμματα δεν θίγονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου.

 

2. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους, που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος.

 

3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συμπληρώνονται, προσαρμόζονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροποποιούνται μερικά το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και το πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος, χωρίς μεταβολή των στόχων και κατευθύνσεών τους, ύστερα από γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.