Προεδρικό διάταγμα 158/00 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Οργάνωση Προϊσταμένης Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊστάμενης Αρχής, συνιστώνται τα εξής τμήματα.

 

1. Τμήμα Μελετών με αρμοδιότητα όλα τα θέματα που αφορούν τις μελέτες των ανωτέρω Ολυμπιακών Έργων.

 

Για τις μελέτες που ανατίθενται από την ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 σε Μελετητικά Γραφεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί το Τμήμα Μελετών της Προϊστάμενης Αρχής και τις αρμοδιότητες της Προϊστάμενης Αρχής ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004.

 

2. Τμήμα Κατασκευών με αρμοδιότητα όλα τα Θέματα που αφορούν την ανάθεση, εποπτεία και έλεγχο της κατασκευής των ανωτέρω Ολυμπιακών Έργων.

 

3. Τμήμα Προγραμματισμού, με αρμοδιότητα για τα θέματα προγραμματισμού των ανωτέρω Ολυμπιακών Έργων, μέριμνας χρηματοδότησης, παρακολούθησης, απορρόφησης των πιστώσεων, αποτύπωσης σχεδίων προόδου των έργων και μελετών, καταγραφής και εφαρμογής σχεδίων και διαδικασιών για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, την προβολή των έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την εφαρμογή συστημάτων μηχανοργάνωσης για την παρακολούθηση των έργων και μελετών των έργων αυτών.

 

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω το τμήμα συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της Υπηρεσίας.

 

4. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά Θέματα της ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.