Προεδρικό διάταγμα 158/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οργάνωση Διευθύνουσας Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστάται:

 

1. Τμήμα Κατασκευών με αρμοδιότητα για όλα τα Θέματα που αφορούν τη διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των παραπάνω Ολυμπιακών Έργων.

 

Το παραπάνω Τμήμα ασκεί και τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις περιπτώσεις εκπόνησης μελετών μέσω των εγκατεστημένων αναδόχων κατασκευής των έργων.

 

2. Στο Τμήμα Κατασκευών της ανωτέρω παραγράφου 1 συνιστώνται τα εξής γραφεία:

 

α) Γραφείο Μελετών για όλες τις μελέτες έργων που εκπονούνται από τους αναδόχους κατασκευής των έργων.

 

β) Γραφείο Κατασκευών για όλα τα θέματα που αφορούν στη διοίκηση, παρακολούθηση και έλεγχο κατασκευής των έργων.

 

γ) Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου για όλα τα θέματα ελέγχου της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων στα έργα υλικών και του ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών.

 

δ) Γραφείο Διοικητικού - Οικονομικού για όλα τα διοικητικά και οικονομικά Θέματα του Τμήματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.